.... inzerce pro všechny

Pravidla a podmínky používání portálu ProfiBazar.cz

Provozovatel umožňuje uživatelům vkládat své inzeráty na internetový portál Profibazar.cz v podobě textové a grafické. Uživatel souhlasí se zveřejněním veškerých dat vložených v souvislosti s inzerátem na portálu Profibazar.cz.

Provozovatelem inzertního portálu je společnost Jan ROZEHNAL, IČO: 42618878.

Každý uživatel je povinen vkládat pouze pravdivé a platné údaje, týkající se především stavu inzerované položky, její ceny a kontaktních údajů prodejce. Údaje a data vložená uživatelem nesmí obsahovat pornografický materiál, materiál vybízející k násilí, rasové nesnášenlivosti a materiál, který je v rozporu se zákony České republiky.

Uživatel je povinen vkládat inzeráty podle následujících pravidel:

 • inzeráty je uživatel povinen vkládat pouze do příslušné kategorie;
 • každý inzerát může být do portálu vložen pouze jednou, název položky o max. délce 70 znaků se musí vztahovat  k předmětu prodeje/koupě nebo poptávce/nabídce přísl.služby apod.;
 • firemní inzerce musí být označena náležitě názvem dané společnosti;
 • obsah inzerátu nesmí být pro cílového uživatele zavádějící.

Je zakázáno vkládat:

 • inzeráty propagující systémy MLM nebo nabízející přehnaný a nereálný finanční příjem nebo zisk;
 • nabídky práce, u které nejsou uvedeny podrobnosti (mzda, přesná náplň práce apod.);
 • inzeráty psané pouze velkými písmeny;
 • inzeráty nabízející léky a léčiva nebo doplňky stravy obsahující nepovolené látky;
 • inzeráty, které jsou podezřelou nebo podvodnou inzercí;
 • inzeráty nabízející vědecky nepodložené a nepotvrzené výsledky či sliby;
 • inzeráty, které mají za cíl pouze propagaci a ne prodej dané konkrétní položky;
 • inzeráty s obrázky na kterých jsou umístěna firemní loga jiných inzertních serverů nebo foto obsahující odkazy na webové stránky, vkládat přímo či jinou skrytou formou vč..QR kódů www odkazy v textové části inzerce, názvu uživatele, registrace autora  a kdekoliv jinde mimo prostor k tomu určený - tj. do pole „Vaše webová stránka„;
 • inzeráty obsahující materiál vybízející k násilí, rasové nesnášenlivosti a materiál, který je v rozporu se zákony České republiky;
 • obrázky se sexuální a pornografickou tématikou zobrazující prvotní pohlavní znaky, texty obsahující vulgarismy, nesmí se jednat o žádný explicitní materiál, který by mohl být považován za nevhodný.
 • zvýrazněné obrázky, jako např. barevné zvýraznění – rámeček fotografie inzerce.

Upozorňujeme, že z důvodu opakovaného porušování pravidel mohou čekat inzeráty v některých kategoriích na ruční schválení adminem webu, a mohou být proto publikovány s mírným zpožděním.

Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoliv informace, software, produkty nebo služby získané na portálu Profibazar.cz.

Uživatel souhlasí se zveřejněním jím uvedených údajů a zároveň souhlasí s použitím jeho inzerátů a kontaktů na dalších portálech provozovatele. Uživatel dává souhlas s technickým nebo marketingovým kontaktem ze strany provozovatele. Uživatel dále souhlasí s tím, že provozovatel může uživatele kontaktovat mimo jiné i formou SMS nebo MMS zpráv nebo formou E-mailové korespondence. Tento souhlas se zasíláním novinek a marketingových sdělené klient uděluje na dobu 10 let ode dne jeho udělení a může ho kdykoliv odvolat na tomto odkazu.

Provozovatel portálu nenese žádnou odpovědnost za data vložená uživatelem, nenese dále odpovědnost za případné zneužití kontaktních údajů uživatele, které jsou na přání uživatele vystaveny veřejně, třetí osobou. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik vyplývajících ze zveřejnění inzerátu na portálu.

Veškerá data vložená uživatelem do portálu a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském může provozovatel: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám, vznikly v důsledku využívání služeb portálu. Provozovatel dále neodpovídá za škody, kterou mohou vzniknout příp. dočasnou nedostupností portálu.

V případě, že dojde k porušení těchto pravidel a podmínek, je provozovatel oprávněn deaktivovat data nebo účet uživatele porušujícího podmínky a bez předchozího upozornění upravit nebo smazat nevhodnou inzerci. V takovém případě nevzniká uživateli žádný nárok na refundaci placených služeb.

Vložením inzerátu prohlašuje uživatel, že si je vědom obsahu těchto pravidel a souhlasí s nimi. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

 

Odeslat dotaz

Premium Wordpress Themes